sologan

Listening / Day 1: Chiến lược nghe part 1 Q.1~10

Ngày đăng: 2016-01-06

1. Tập trung nghe danh từ và động từ
Đa số câu hỏi của Part 1 hỏi về trạng thái của sự vật hoặc hành động của con người. Hãy nhớ là bạn chỉ nghe được những từ mình đã biết.
 
2. Dứt khoát bỏ qua câu miêu tả trừu tượng
Hãy chọn câu miêu tả đúng nhất về bức ảnh.
Loại bỏ ngay đáp án sai.
eg: - The man seems to be happy
      - The woman looks sick.
 
3. Chú ý đến những từ được phát âm tương tự nhau
Hãy chú ý những bẫy về cách phát âm giống nhau.
Những từ có cách phát âm tương tự thường xuất hiện trong các bài thi gần đây:
            tire/ tile
            dock/ duck/ dog
            ladder/ letter
            disk/ desk
            walking/ working
            light/ tight
            late/ rate
            farm/ form

4. Đáp án đúng là câu còn lại sau khi loại trừ các đáp án sai
Cho dù không nghe được đáp án đúng, nhưng nếu bạn loại ra được 3 đáp án sai thì câu còn lại chính là đáp án đúng.

Practice
Nghe và chọn đáp án miêu tả chính xác nhất về bức tranh
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ