sologan

Listening / Day 3: Nhận dạng thể loại và trọng tâm của từng loại câu hỏi (2)

Ngày đăng: 2016-01-07

1. Why didn’t you ~? và Why don’t you ~?
Why didn’t you talk to your boss?
A. Yes, I suppose I’d better.
B. I was so busy.
C. He’s just talking of his coat.
-> B là đáp án đúng vì đưa ra lý do. Nhưng hãy cẩn thận vì bạn có thể nhầm lẫn với Why don’t you ~? là câu khuyên nhủ nên có thể bạn sẽ chọn A là đáp án đúng cho cau hỏi trên.
 
NHỮNG DẠNG THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG BÀI THI GẦN ĐÂY
Q: Why didn’t you call him?
A: I’m sorry, I had an appointment.
Q: Why don’t you call him?
A: Let’s do  it.
 
2. Ở mức độ này, người luyện thi TOEIC phải biết các từ chỉ nghề nghiệp
Who’s going to give a speech this morning?
A. The speech was very informative.
B. The photographer.
C. I can give you a ride.
-> B là đáp án đúng.
Với câu hỏi có từ nghi vấn Who thì đáp án là câu có từ chỉ người. Trong số đó, tên nghề nghiệp và chức vụ thường xuất hiện nhiều nhất.
 
Những từ thường xuất hiện trong bài thi gần đây:
teller: nhân viên thu ngân
carpenter: thợ mộc
chef: đầu bếp
co-worker: đồng nghiệp
veterinarian: bác sĩ thú y
tailor: thợ may
receptionist: nhân viên lễ tân
plumber: thợ sửa ống nước
librarian: thủ thư
curator: người phụ trách viện bảo tàng/ phòng tranh

Practice
Nghe và chọn đáp án đúng
 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ