sologan

Listening / Day 1: Chiến lược giải quyết câu hỏi của Part 1 Q.1->Q.10

Ngày đăng: 2015-12-31

1. Phân tích bức ảnh:
Động tác – Bối cảnh – Vẻ ngoài

2. Bức ảnh có người:
a. Loại có 1 người:
- Động tác, trạng thái của con người.
- Động tác đối chiếu với trạng thái.
- Thì hiện tại tiếp diễn.
b. Loại có từ 2 người trở lên:
- Động tác chung.
- Câu hỏi gài bẫy.

3. Bức ảnh có bối cảnh là sự vật:
a. Sự vật làm chủ ngữ (thể bị động)
-> Volumes are piled up (=stacked)
b. There is/are + danh từ: Có ...
c. Sự vật làm chủ ngữ (thì hiện tại tiếp diễn – thể bị động)
-> The silverware is being polished.


Practice
Nghe và chọn đáp án miêu tả chính xác nhất về bức ảnh

 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ