sologan

Listening / Day 8: Cách chiến thắng Part 4 (1)

Ngày đăng: 2015-12-26

1. Phải đọc trước câu hỏi
Vì Part 4 là phần có bài nghe dài nên nếu không đọc trước câu hỏi thì bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc chọn đáp án đúng.
Vì thế bạn hãy đọc câu hỏi trước khi nghe để định hướng nội dung bài nói và tập trung nghe các chi tiết được hỏi.
 
2. Có key word trong câu hỏi
Hãy đọc kỹ câu hỏi vì trong câu hỏi luôn có từ trọng tâm giúp bạn tìm ra đáp án.
 
3. Hiểu câu dài theo thứ tự nghe
Trong Part 4 luôn có những câu dài được liên kết với nhau bằng cụm từ hoặc mệnh đề. Ngay khi nghe những câu này, bạn phải hiểu theo tuần tự thì mới có thể giải quyết hết câu hỏi trong khoảng thời gian quy định.
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ