sologan

Khóa Pre cho người mới bắt đầu / Hình thức so sánh của tính từ và trạng từ

Ngày đăng: 2020-05-19
So sánh tính từ và trạng từ là 2 dạng so sánh rất phổ biến trong tiếng Anh. Hãy cùng Anh ngữ Ms AnhThu tìm hiểu kĩ hơn nội dung so sánh này nhé.
Sau đây là tóm tắt về các dạng so sánh của tính từ, trạng từ. Trong tiếng anh đặc biệt trong lúc học TOEIC, chúng ta có 3 loại so sánh cơ bản cần nắm rõ: So sánh bằng (không bằng); so sánh hơn; so sánh hơn nhất. Tính từ và trạng từ là chủ điểm ngữ pháp rất quan trọng, trong đó việc nắm rõ các thể thức so sánh sẽ giúp các bạn nhận biết câu một cách rõ ràng và chính xác hơn.
Mục tiêu của bài là các bạn nắm chắc những cấu trúc cơ bản đồng thời có thể đặt được câu dựa vào vốn tính từ và trạng từ các bạn đã có sẵn.
A. SO SÁNH BẰNG :
Công thức :
  • Tính từ :
S1 + be/ linking Verbs + as ADJ as + S2 ….
* Linking verbs : feel, smell, taste, look, sound, get, become, turn.
Ex:
– Julia is as tall as Hoja. ( Julia cao bằng Hoja)
– This song sounds as good as that song. ( Bài này nghe hay như bài kia)
  • Trạng từ :
S1 + V + as ADV as + S2 …..
Ex:
– I can swim as fast as the teacher. ( Mình có thể bơi nhanh bằng thầy đó)
* Hình thức phủ định của so sánh bằng có công thức như sau :
S1 + be/ V + not so ADJ/ADV as S2 …..
Trong dạng phủ định chúng ta phải dùng “so”, vẫn có thể dùng “as” nhưng nếu đó là trong văn nói giao tiếp không trang trọng.
Ex :
– He doesn’t play soccer so well as his brothers. ( Cậu ấy không chơi đá banh giỏi bằng mấy người anh của mình)
B. SO SÁNH HƠN :
Công thức :
  • Tính từ hay trạng từ ngắn :
S1 + be/V + ADJ/ADV + er than + S2 …
* Tính từ và trạng từ được gọi là ngắn khi chỉ có 1 âm tiết
Ex :
– He is/runs faster than me/I. ( Anh ấy chạy nhanh hơn tôi)
– I study harder than her/she. ( Tôi học chăm chỉ hơn cô ấy)
– My ruler is longer than yours. ( Thước của tôi dài hơn của bạn)
Tính từ và trạng từ dài :
S1 + be/V + more ADJ/ADV + than + S2 …
* Tính từ và trạng từ được gọi là dài khi chỉ có 2 âm tiết trở lên
Ex:
– My car is more expensive than your car. ( Xe của tôi mắc hơn xe của anh)
– He drives more carefullly than I/me. (Cậu ta lái xe cẩn thận hơn mình)
C. SO SÁNH NHẤT :
Công thức :
  • Tính từ hay trạng từ ngắn :
S1 + be/V + ADJ/ADV + est …
* Tính từ và trạng từ được gọi là ngắn khi chỉ có 1 âm tiết
Ex: I am the tallest student in my class. ( Em là người cao nhất lớp)
  • Tính từ và trạng từ dài :
S1 + be/V + the most  ADJ/ADV  …
* Tính từ và trạng từ được gọi là dài khi chỉ có 2 âm tiết trở lên.
Ex:
– Susan is the most intelligent daughter of Mr Han. ( Susan là cô con gái thông minh nhất của ông Han)
– Among my best friends, Nathan plays the violin the best. ( Trong mấy người bạn thân của tôi, Nathan chơi vi-ô-lông giỏi nhất)
 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ