sologan

Reading / Lộ trình luyện thi pre-TOEIC

Ngày đăng: 2020-05-26
Tiếng Anh là một ngôn ngữ khó, đặc biệt làm thế nào để thành thạo 4 kỹ năng lại là môt điều không phải dễ dàng. Tuy nhiên, luyện thi lại là một kĩ năng riêng biệt. Nếu các bạn nắm được một số bí quyết làm bài cũng như biết đánh trọng tâm vào các chủ điểm trọng yếu của kì thi thì việc giành được số điểm cao trong thời gian ngắn không phải là một mục tiêu xa vời.

TOEIC PACIFIC muốn cung cấp cho các bạn lộ trình luyện thi pre-TOEIC. Muốn đạt được mục tiêu, điều cơ bản đầu tiên là các bạn phải nắm được Format của đề thi cũng như những chủ điểm hay xuất hiện trong cơ cấu đề. 
Unit 1: Sentence structures
Unit 2: Tenses
Unit 3: Gerund – Infintive
Unit 4: Pronouns
Unit 5: Nouns
Unit 6: Adjectives & Adverbs
Unit 7: Active voice & Passive voice
Unit 8: Conjunction
Unit 9: Prepositions
Unit 10: Relative Pronouns, Relative Adverbs & Reduced Relative Clause
Unit 11: Subject-Verb agreement
Unit 12: Conditional
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ