sologan

/ Tips tránh bẫy đề thi Toeic Reading (bẫy 6)

Ngày đăng: 2020-05-22
Chào các bạn, ToeicPacific Ms AnhThu tiếp tục gửi tới các bạn các mẹo tránh bẫy TOEIC 6 phần Reading Part 5, các bạn nhớ lưu lại nhé!
 
Bẫy 6: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
a. A number of/ The number of
A number of và The number of là phần rất dễ gây nhầm lẫn. Cùng nhau làm ví dụ sau nhé:
Ví dụ:
The number of unemployed college graduates ____ increasing.
A: is
B: are
Bẫy: Nếu làm vội, ta sẽ nghĩ rằng "graduates" là chủ ngữ số nhiều nên sẽ chia to be ở số nhiều và chọn đáp án B. Nhưng đây chính là bẫy mà người ra đề muốn kiểm tra các bạn. Đáp án đúng là đáp án A.
Mẹo tránh bẫy:
  • Hãy ghi nhớ thật kỹ cấu trúc sau:
The number of + noun + V chia số ít
A number of + noun + V chia số nhiều
Đề phân biệt dễ dàng hơn, hãy nhớ: ‘the number” là con số; ‘a number of’ là một số lượng, tức là số nhiều.
b. Chủ ngữ xuất hiện liên từ
Cấu trúc câu sẽ phức tạp hơn khi có sự xuất hiện của các liên từ như botheither...or...,…
Ví dụ:
Either he or his friends ______ you with your homework everyday.
A: help
B: helps
C: has helped
D: helped
Bẫy: Trong câu trên, ta nên chia động từ theo ‘he’ hay ‘his friends’ đây? Câu trả lời đúng là chia động từ theo chủ ngữ gần nhất là đáp án A.
Mẹo tránh bẫy:
  • Một số các cấu trúc hay gặp trong toeic mà các bạn nên nhớ:
Both A and B + động từ số nhiều
Either A or B/ Neither A or B/ Not A but B/ Not only A but also B + động từ của chủ ngữ gần nhất (trong ví dụ này là chia theo chủ ngữ B)
 
 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ