sologan

Level 110 - 150 / TOEIC WRITING PART 2

Ngày đăng: 2020-05-23
Trong câu hỏi 6-7 của bài thi TOEIC writing, bạn sẽ đọc một email và nhiệm vụ của bạn là phải trả lời email đó. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin, hỏi câu hỏi, yêu cầu, đề nghị, đưa ra lời gợi ý hoặc giải thích một vấn đề. Bạn có 10 phút để đọc mỗi email và viết câu trả lời. Câu trả lời của bạn sẽ được chấm thông qua các tiêu chí như sau: khả năng viết được các cấu trúc ngữ pháp đúng, đa dạng, từ vựng phù hợp và các ý có sắp xếp, bố cục hợp lý.
Các chủ đề thường gặp trong email:
+     Office issues
+     Job ads and applications
+     Ads for products and services
+     Orders and shipments
+     Schedules
+     Appointments Mẫu câu hỏi 6-7:
Questions 6-7: Respond to a written request
Directions: In this part of the test, you will show how well you can write a response
to an email.
Your response will be scored on:
-     the quality and variety of your sentences,
-     vocabulary, and
-      organization.
You will have 10 minutes to read and answer each email.
Directions: Read the e-mail
From: Dale City Welcome Committee
To: New Dale City Residents
Subject: Welcome to your new home!
Sent: July 23, 4:32 P.M.
Welcome! We would like to be the first to welcome you to Dale City. We know
that there are many things to do when you move, from finding your way around
town to setting up your utilities. Please contact us if you need any help at all.
Directions: Respond to the email. Respond as if you have recently moved
to a new city. In your email to the committee, make at least TWO
requests for information.
(Write your response here)
    

Hướng dẫn chấm điểm:
Điểm   Mô tả câu trả lời
4 Câu trả lời hoàn thành được tất cả các yêu cầu của đề bài đưa ra, truyền tải được thông tin, chỉ dẫn, câu hỏi, ... một cách rõ ràng.
• Người viết sử dụng được các từ nối hiệu quả, logic, tạo được sự mạch lạc liên kết giữa các câu.
• Giọng điệu, từ ngữ của câu trả lời phù hợp với đối tượng mà e-mail hướng đến
• Có thể có một vài lỗi ngữ pháp nhưng không quá nhiều và không ảnh hưởng tới thông tin chung mà người viết muốn truyền tải
3 Câu trả lời có thể hoàn thành được hầu hết các yêu cầu.
• Người viết có thể bỏ qua, trả lời không đầy đủ MỘT trong số các yêu cầu của đề bài
• Người viết sử dụng các từ nối phù hợp, logic ở ít nhất một chỗ trong câu trả lời.
• Người viết hiểu được đối tượng người đọc email
• Có thể có một số lỗi ngữ pháp lớn, tuy nhiên chỉ cho phép một câu có lỗi mà ảnh hưởng tới ý nghĩa của toàn bài.
2 Câu trả lời mắc phải một vài lỗi.
• Người viết chỉ trả lời được 1 yêu cầu của đề bài.
• Có nhiều hơn một lỗi về ngữ pháp và cách sử dụng từ, gây ảnh hưởng tới ý nghĩa của toàn bài
1 Câu trả lời mắc nhiều lỗi nghiêm trọng, gần như không hoặc không truyền tại được thông tin theo như yêu cầu của đề bài
• Người viết không trả lời được phần nào trong yêu cầu của đề bài mặc dù câu trả lời có thể có một số nội dung có liên quan
• Không có sự liên kết giữa các ý
• Văn phong và từ ngữ không phù hợp với đối tượng người đọc
• Thường xuyên mắc lỗi ngữ pháp, ảnh hưởng tới ý nghĩa của toàn bài
0 Câu trả lời chỉ copy các từ ở đề bài, hoặc trả lời không liên quan tới đề bài, có sử dụng các tiếng khác ngoài tiếng anh, để bài trống
 
 Hướng dẫn thực hành:

 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          

Các bài liên quan

    Similarly with Google+ Comments Counter:

    FACEBOOK MS.ANH THƯ