sologan

Listening / Unit 1: Kỹ năng luyện nghe TOEIC phần tranh vật trong bài thi

Ngày đăng: 2015-12-14
Phần Nghe tranh gồm 10 câu hỏi .
 • Đối với tranh trong nhà (indoor pictures), trọng tâm nghe tập trung vào những đồ vật trong một căn phòng hoặc trong một office
 • Đối với tranh ngoài trời outdoor pictures), trọng tâm nghe là cảnh vật xung quanh
Sau đây là một số kỹ năng luyện nghe phần tranh vật trong bài thi TOEIC.
 
Bước 1: Nghiên cứu tranh và nghe kỹ 4 đáp án.
 • Xác định chủ ngữ của câu.
 • Quan sát vị trí của vật trong mối quan hệ với vật khác. Mối quan hệ này được thể hiện qua các giới từ chỉ vị trí: near, behind, in front of...
 • Để ý toàn bộ tranh, kể cả các chi tiết nhỏ nhất.
Bước 2: Tránh bẫy đề thi
 • Chú ý với một số từ “all, none, both, every...”
 • Chú ý các từ đồng âm.
 • Nghe hết 4 lựa chọn mới đưa ra câu trả lời.
Bước 3: Luyện tập
 • Học những địa điểm và đồ vật hay xuất hiện trong các bài thi TOEIC.
 • Nắm chắc giới từ, các cụm trạng từ chỉ nơi chốm bất đầu bằng giới từ.
 • Luyện nghe những động từ có dạng V-ed trong câu.
Trên đây là 3 bước căn bản trong phần nghe tranh miêu tả vật. Hi vọng các bạn luyện tập tốt để chinh phục bài thi TOEIC.
 
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ