sologan

Reading / Unit 10: Numerals (Số từ)

Ngày đăng: 2017-03-16
Chào các em! Số từ rất hay xuất hiện trong các bài của phần Listening. Muốn nghe được thì chúng ta phải biết cách đọc và nắm chắc lí thuyết của phần này. Hãy cũng Ms Anh Thư – TOEIC PACIFIC xem qua nội dung này nhé.
Chúc các em học tốt!

Số từ bao gồm 2 loại: số đếm và số thứ tự.

I. Số đếm (cardinal numbers)
Số đếm là những chữ số dùng để đếm: one, two, three, ... seventy six, ninety five, ... a hundred, on hundred and forty six, ...
Lưu ý:  hundred, thousand, million, ... không có hình thức số nhiều khi là số đếm.
Eg.: five thousand books, three hundred cars
       Hundreds of: hàng trăm
       Thousands of: hàng nghìn

II. Số thứ tự (ordinal numbers)
Số thứ tự dùng để chỉ các thứ tự như: first, second, third, fourth, fifth, sixteenth, forty fifth, a hundredth, thirty-ninth...
Lưu ý:
1. Cách đọc ngày tháng:
1st September, 1994: The first of September (September the first), nineteen forty four.
5th January, 1807: The fifth of January (January the fifth), eighteen hundred and seven.
2. Cách đọc phân số:
- Muốn nói một phân số, ta dùng số đếm cho từ số (phần trên) và số thứ tự cho mẫu số (phần dưới).
- Nếu tử số là 1 thì mẫu số ở số ít và nếu tử số lớn hơn 1 thì mẫu số ở số nhiều (thêm s).
Eg.:  1/6: one-sixth
         2/5: two-fifths

- Khi tử số có hai chữ số hoặc khi mẫu số có ba chữ số trở lên thì ta nói như sau:
  • Tử số dùng số đếm
  • Mẫu số đọc từng chữ số một
  • Giữa tử số và mẫu số ta dùng chữ over
Eg.: 13/47: thirteen over four seven
        4/136: four over one three six

- Các trường hợp ngoại lệ:
1/2: one (a) half               1/4 : one (a) quarter hoặc one fourth            2/100: two percent

* Cả số đếm lẫn số thứ tự đều có chức năng như một danh từ hoặc tính từ trong câu.
Eg.: “Will you have another cup of tea?” “No, thanks. I’ve had two.”
        We had three visitors that day. The first visitor to arrive was my friend Mike.
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ