sologan

Reading / Unit 16: Các cụm từ với Take

Ngày đăng: 2015-12-19

“Take” là một động từ khá phổ biến và nó xuất hiện rất nhiều trong các cụm động từ tiếng Anh. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu với các bạn một số cụm động từ thường gặp với "Take". 
 

  1. Take up = to begin or start a new hobby: bắt đầu một thói quen mới
  2. Take out = To remove something to outside: chuyển cái gì đó ra ngoài
  3. Take out = to take someone on a date: hẹn hò với ai
  4. Take after = To have a similar character or personality to a family member: giống ai đó về ngoại hình hoặc tính cách trong gia đình  
  5. Take off (something) = To remove something, usually an items clothing or accessories: tháo, bỏ cái gì ra thường là quần áo hay phụ kiện
  6. Take over = To gain control of: có được quyền lực
  7. Take it easy: Đơn giản hóa đi/bỏ qua đi/nghỉ ngơi
  8. Take the lead in doing something: Đi đầu trong việc gì
  9. Take something for granted: Coi cái gì là đương nhiên
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ