sologan

Listening / Unit 2: Kỹ năng nghe tranh người trong bài thi TOEIC

Ngày đăng: 2015-12-20
Phần nghe tranh là phần đầu tiên của một bài thi TOEIC. Phần tranh bao gồm 10 câu hỏi, sau mỗi câu hỏi sẽ là 4 lựa chọn. Trong 10 tranh, chủ yếu 70-80 % là câu hỏi có sự xuất hiện của người, còn lại là tranh miêu tả vật.
Vì vậy, việc nắm một số Kỹ năng nghe tranh người trong bài thi TOEIC này đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao điểm số cho thí sinh.
Trước khi đi vào chiến thuật nghe tranh dạng này một cách hiệu quả, tôi muốn nhấn mạnh đến 2 điểm sau:
 
 • Đối với loại tranh có một người xuất hiện, trọng tâm chú ý là hành động của người đó.
 • Đối với loại tranh có nhiều người xuất hiện cùng một lúc, trọng tâm chú ý là hành động chung và sự tương tác giữa các đối tượng với nhau.
 
Sau đây là một số kỹ năng luyện nghe phần tranh người  trong bài thi TOEIC.

Bước 1: Nghe các lựa chọn và nghiên cứu tranh một cách cẩn thận
 • Xác định chủ ngữ của câu.
 • Người trong tranh đang hành động có phù hợp với hành động được miêu tả trong câu không?
 • Tân ngữ của động từ có chính xác không?
 • Nơi chốn trong tranh có phù hợp với miêu tả trong câu không?
 • Câu trả lời có thể là câu miêu tả đồ vật trong tranh.
Bước 2: Tránh bẫy của đề thi
 • Chú ý với một số từ “all, none, both, every...”
 • Chú ý các từ đồng âm.
 • Nghe hết 4 lựa chọn mới đưa ra câu trả lời.
Bước 3: Luyện tập
 • Làm quen với những cụm từ hay xuất hiện trong đề thì TOEIC có chứa hành động và cử chỉ của nhân vật.
 • Nắm chắc các động từ ở dạng V-ing.
 • Học từ mới về một số địa điểm hay xuất hiện trong đề thi TOEIC.
Question:
 • A A.

 • B B.

 • C C.

 • D D.

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ