sologan

Listening / Unit 5: Chiến lược tận dụng thời gian trong Part 3

Ngày đăng: 2015-12-26

1. Hãy tận dụng thời gian của Dirrection
Nên đọc trước vài câu hỏi trong khoảng thời gian băng ghi âm đọc phần Direction. Hãy nhớ rằng bạn phải luyện tập thật nhiều thì mới có thể đọc được nhiều câu hỏi một cách hiệu quả trong khoảng thời gian băng đọc phần hướng dẫn này.
 
2. Hãy đọc cả 3 câu hỏi
Nếu không kịp đọc hết các đáp án cho sẵn thì bạn chỉ cần đọc trước các câu hỏi. Phải đọc và ghi nhớ kỹ nội dung câu hỏi thì mới có hiệu quả. Nếu luyện tập nhiều bạn sẽ đạt đến trình độ vừa đọc vừa đoán được đáp án.
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ