sologan

Reading / Unit 5: Thì tương lai đơn và tương lai gần

Ngày đăng: 2015-12-15
Dưới đây là cấu trúc và cách sử dụng của thì tương lai đơn và tương lai gần, 2 thì dễ gây nhầm lẫn trong quá trình học thi TOEIC.
  1. Cấu trúc:
  • Thì tương lai đơn:
S + will + V(nguyên thể)
 She will buy a new mobile phone. (Cô ấy sẽ mua một chiếc điện thoại mới.)
  • Thì tương lai gần:
S + is/am/ are + going to + V(nguyên thể)
They are going to build a new house this year.
(Họ sẽ xây một ngôi nhà mới trong năm nay.)
 
2. Cách sử dụng:
a. Thì tương lai đơn:
  • Dùng để diễn tả một quyết định, ý định nảy ra tức thời ngay tại thời điểm nói
Ex: Ok. I will go with you tomorrow. (Được rồi. Ngày mai tôi sẽ đi với bạn.)
  • Diễn tả một dự đoán mang tính chủ quan không có căn cứ
Ex: I think it will rain soon. (Tôi nghĩ rằng trời sẽ mưa sớm thôi.)
b. Thì tương lai gần:
  • Dùng để diễn tả một dự định đã có kế hoạch từ trước.
 Ex: I have bought my ticket because I am going to travel in HCM this weekend.
(Tôi vừa mới mua vé bởi vì tôi sẽ du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần này.)
  • Diễn tả một dự đoán có căn cứ xác định, có dẫn chứng cụ thể
Ex: Look at the dark cloud! It is going to rain. (Hãy nhìn những đám mây đen kia kìa! Trời sắp mưa rồi.)
3. Dấu hiệu nhận biết:
a. Thì tương lại đơn:
- think, believe, suppose,…
- perhaps, probably,
- promise
- If (trong câu điều kiện loại I-giả định một điều có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai)
Ex: I believe she will be successful one day. (Tôi tin rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ thành công.)
b. Thì tương lai gần:
- Dẫn chứng cụ thể
Ví dụ:
Look at the black cloud on the sky! It is going to rain.
(Hãy nhìn những đám mây đen trên bầu trời kìa! Trời sắp mưa rồi.)
 
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ