sologan

Level 160 - 200

TOEIC WRITING PART 3

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài kỹ năng Writing phần Write an Opinion Essay. Đây cũng chính là chap 3 trong bài thi TOEIC writing. Đối với câu hỏi 8 (Question 8) trong phần kiểm tra viết, bạn được yêu cầu viết một bài văn giải thích quan...

FACEBOOK MS.ANH THƯ