sologan

Question-Response

Test 01

Ở Part 2 phần Listening này các em sẽ được kiểm tra khả năng nghe và trả lời câu hỏi của mình. Ở phần này điều quan trọng là các em phải hiểu rõ và phân tích câu hỏi có từ để hỏi. Các em sẽ được nghe 3 sự lựa chọn và chỉ có...

 1 2 > 

FACEBOOK MS.ANH THƯ