sologan

Level 110 - 150

TOEIC WRITING PART 2

Trong câu hỏi 6-7 của bài thi TOEIC writing, bạn sẽ đọc một email và nhiệm vụ của bạn là phải trả lời email đó. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin, hỏi câu hỏi, yêu cầu, đề nghị, đưa ra lời gợi ý hoặc giải thích...

FACEBOOK MS.ANH THƯ