sologan

Listening

Day 5: Những điểm trọng tâm cần lưu ý khi trả lời câu hỏi Part 3: Q.41~49

1. Trước tiên hãy đọc kỹ câu hỏi   2. Phân tích thể loại câu hỏi a. GQ (General Question) - Chủ đề, nội dung trọng tâm, mục đích, lý do, công việc, địa điểm của cuộc đối thoại. - Hai câu đầu rất quan trọng. b. SQ (Specific Question) -...

 1 2 3 > 

FACEBOOK MS.ANH THƯ