sologan

Level 0 - 100

TOEIC WRITING PART 1

Part 1: Write a Sentence Based on a Picture (Viết câu theo một bức ảnh có sẵn): Các bạn được yêu cầu sử dụng những từ vựng cho trước để viết câu mô tả bức ảnh cho trước.

THÔNG TIN CHUNG VỀ KĨ NĂNG THI TOEIC WRITING TEST

Bài kiểm tra TOEIC Writing Test nhằm kiểm tra “năng lực viết” (Writing competency) của người sử dụng Tiếng Anh để truyền đạt thông tin hiệu quả trong môi trường kinh doanh quốc tế.

FACEBOOK MS.ANH THƯ