sologan

Reading

Unit 1: Sentence structures

Các em thân mến, cấu trúc câu là chủ điểm quan trọng cho phần V & VI và nắm vững phần này là các em đã giành cho mình được trên 100 điểm rồi. Vậy Ms Anh Thư, TOEIC PACIFIC, gửi tới các em phần chia sẻ sau đây, rất mong các em tham khảo,...

Lộ trình luyện thi pre-TOEIC

Tiếng Anh là một ngôn ngữ khó, đặc biệt làm thế nào để thành thạo 4 kỹ năng lại là môt điều không phải dễ dàng. Tuy nhiên, luyện thi lại là một kĩ năng riêng biệt....

FACEBOOK MS.ANH THƯ