sologan

Level 110 - 150

Level 110-150:Toeic Speaking

Như các em đã biết, phần nói trong bài thi TOEIC Speaking Test không những kiểm tra năng lực nói (speaking) mà còn kiểm tra năng lực nghe hiểu (listening) Tiếng Anh giao tiếp của thí sinh. Đây sẽ là trọng tâm của level 110-150, cô Thư sẽ chỉ cho...

FACEBOOK MS.ANH THƯ