sologan

Listening

Tips tránh bẫy đề thi Toeic Listening part 4

Part 4 của đề thi TOEIC là bài nói của chỉ một người, thường chứa rất nhiều thông tin nhưng thí sinh chỉ phải trả lời 3 câu hỏi, đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều thông tin thừa và bẫy. Vì vậy để làm tốt phần này, các bạn...

Chiến lược nghe những câu dài

1. Đơn vị ý nghĩa và nghe ngắt quãng Khi đọc những câu tiếng Anh dài, người ta thường đọc ngắt thành các đơn vị ý nghĩa nhất định. Trong các đơn vị ý nghĩa đó có những từ được nhấn mạnh. Nếu nắm được những vị trí đọc...

 1 2 3 > 

FACEBOOK MS.ANH THƯ