sologan

Level 0 - 100

Level 0-100: Read a Text Aloud Scoring Guidelines

Từ level 0 đến 100 Reading a Text Aloud là phần đầu tiên của bài thi Kĩ năng TOEIC Speaking. Trong bài viết này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu các tiêu chí chấm điểm của ETS cho TOEIC Speaking part 1 nhé. Nội dung gồm 2 phần: phần 1là ví dụ minh...

FACEBOOK MS.ANH THƯ