sologan

Vinh Danh Học Viên / Học viên của chúng tôi

Ngày đăng: 2015-12-13

Một số hình ảnh đại diện cho học viên Trung tâm Toeicpacific.

Học viên Trần Đăng Khoa - Lớp TC 126 Trưởng phòng Sale Công ty Cimas tại Nguyễn Thị Định




Học viên Mai Thanh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý Công ty Cimas


 Học viên Nguyễn Ngọc Ly - Lớp TC 127 Cơ sở Nguyễn Thị Định. Phó phòng, Công ty Cimas


Học viên Trần Hồng Nga - Lớp TC 125 Cơ sở Nguyễn Thị Định. SV trường KTQD



Học viên Nguyễn Hà Phương - Lớp TC 118 taị cơ sở Hoàng Văn Thái



Học viên Nguyễn Đức Minh - Lớp TC 115 tại cơ sở Hoàng Văn Thái



 Học viên Chu Thị Huyền - Lớp TC 116 tại cơ sở Hoàng Văn Thái



Học viên Lê Phương Thảo lớp TC 116 tại cơ sở Nguyễn Thị Định



Học viên Trương Huyền Trang - Lớp TC 119 tại cơ sở Hoàng Văn Thái



Học viên Bùi Vân Anh - Lớp TC 115 tại cơ sở Nguyễn Thị Định

Các bài liên quan

    Similarly with Google+ Comments Counter:

    FACEBOOK MS.ANH THƯ

    kế toán - Laptop - đèn led

    URL: http://www.toeicpacific.com/news/hoc-vien-cua-chung-toi?/news/hoc-vien-cua-chung-toi