sologan

Reading / Unit 3: Đại từ phản thân trong đề thi TOEIC

Ngày đăng: 2017-03-16
Chào các em, đại từ là chủ đề không thể thiếu trong đề thi TOEIC, đặc biệt là đại từ phản thân nên Ms Anh Thư đã xây dựng chi tiết phần lí thuyết và ví dụ để các em tham khảo.

Reflexive pronouns

 
  • Ta dùng đại từ phản thân làm tân ngữ khi  chủ ngữ làm gì chính bản thân  mình.
          Ex. Mary hurt herself this morning
                Time is talking to himself.
  • Dùng đại từ phản thân ở cuối câu khi nói chủ ngữ tự làm việc gì đó (một mình làm việc gì đó).
           Ex. I made the birthday cake my self (Tôi tự làm)
 
Tiếp xúc với hàng ngàn học viên, bạn nào cũng bảo “by myself” nghĩa là bởi chính tôi, thực ra nó có nghĩa là “một mình”, và ta có thể dịch là “tự làm”
eg. I made this cake by myself/ I made this cake my self (nghĩa của câu này là tôi tự làm chiếc bánh này.)
Ta dùng by + đại từ phản thân = on tính từ sở hữu + own = alone -> một mình.

Ex. I live alone = I live by myself = I live on my own
I did the project by myself. (Một mình tôi làm dự án này)
Note: Ta dùng đại từ phản thân khi chủ ngữ và tân ngữ là cùng một đối tượng.
          Ex. The employees are trying to protect themselves.
 
Các em đừng nhầm lẫn với: my own car = a car of my own nhé. (Xe của riêng tôi.
Trong bài thi TOEIC, đây cũng là chủ đề thường hay gặp.
Ví dụ: a business of their own = their own business (cơ sở kinh doanh của họ)
ideas of my own = my own ideas

Trên đây là phần rất quan trọng, các em nhớ tham khảo và ghi nhớ nhé!
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ