sologan

Listening / Unit 2: Tips làm bài Part 2: Question - Response

Ngày đăng: 2016-03-04
Chào các em! Phần Listening luôn là phần khó nhằn trong bài thi TOEIC và chiếm một phần không nhỏ trong bài thi TOEIC. Vì thế các em cần có chiến lược học phần này một cách khoa học. PACIFICTOEIC – Ms Anh Thư sẽ dần dần gửi đến các em Tips đối với phần Listening.
Dưới đây là một số Tips dành cho những bạn mới bắt đầu học ôn thi TOEIC.
Chúc các em học tốt!

I. Chuẩn bị:
Các dạng câu hỏi thường ra trong phần thi questions - responses:
 • Type 1: Information questions - Câu hỏi về hỏi thông tin --What: cái gì xảy ra, vật, điều gì
 • Type 2: Information questions - Câu hỏi về hỏi thông tin --Who: ai đó, ai đang làm gì đó...
 • Type 3: Information questions - Câu hỏi về hỏi thông tin --When: thời gian của sự kiện nào đó
 • Type 4: Information questions - Câu hỏi về hỏi thông tin --Where: Nơi chốn
 • Type 5: Information questions - Câu hỏi về hỏi thông tin --Why: Lý do
 • Type 6: Information questions - Câu hỏi về hỏi thông tin--How: Cách thức, thực hiện một việc như thế nào...
 • Type 7: Yes/No Questions: Đôi khi câu trả lời không trực tiếp là yes/no mà có thể kèm theo giải thích hay cách trả lời gián tiếp
 • Type 8: Alternative Questions: Câu hỏi lựa chọn: cái này hay cái kia
 • Type 9: Indirect Questions: Câu hỏi gián tiếp
 • Type 10: Tag Questions: Câu hỏi đuôi
 • Type 11: Negative Questions: Câu hỏi phủ định
 
Sau khi nghe câu hỏi (nhất là từ để hỏi - question word), các em cần nhanh chóng xác định được với dạng đó thì thường cần những câu trả lời thế nào. Ví dụ When: 1 câu trả lời về thời gian, Where: địa điểm, Why: yêu cầu 1 sự giải thích...
 
III. Trong khi làm bài
Để làm tốt phần thi này cần xác định rõ câu hỏi trong đầu để có thể nhận biết được dạng câu trả lời có thể được đưa ra. Chọn câu trả lời nghe hợp lí nhất, nếu không chắc chắn, đoán nhanh đáp án và đánh dấu trong tờ giấy thi để chuyển sang câu hỏi sau, nhất định không nghĩ lâu và cũng không được bỏ qua hay để đó với ý định xem lại sau.

IV. Tips
Ôn lại phần ngữ pháp liên quan đến các dạng câu  hỏi trên để có thể nắm chắc dạng trả lời cho từng câu, như vậy các em sẽ dễ dàng và nhanh chóng chọn được câu trả lời đúng cho mỗi tình huống.
Các em có thể gặp khó khăn với một số câu hỏi có:
 • Các từ phát âm tương tự nhưng có nghĩa khác biệt nhau
 • Các câu hỏi who, what, when, where, why, what... Những câu hỏi dạng này cần câu trả lời lôgic
 • Các câu hỏi đuôi (tag question)
 • Câu hỏi dạng trực tiếp yes/no nhưng có thể câu trả lời lại không trực tiếp (trả lời gián tiếp bằng cách giải thích...)
Question:
 • A

 • B

 • C

 • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ