sologan

Reading / Tips tránh bẫy đề thi Toeic Reading (bẫy 2)

Ngày đăng: 2020-05-22
Chào các bạn sau các bẫy ở phần 1, toeic pacific tiếp tục tổng hợp gửi đến bạn các bẫy về đại từ quan hệ trong phần thi toeic reading part 6
 
Bẫy 2: Đại từ quan hệ
Ví dụ:
My apartment was in Crystal Heights, ­­­_______ might be OK for you. It’s only a 15 minute walk to the office and in a really nice part of Shelby. What’s your budget?
A. What
B. Which
C. That
D. Who
Bẫy: Đây là một chiếc bẫy mà khiến rất nhiều bạn mắc phải do quan niệm sai lầm “nguy hiểm”: cứ là từ để hỏi của “wh-question” thì có thể làm đại từ quan hệ.
Phân tích ví dụ trên, đây là một câu ngữ pháp đơn giản nhưng có những bạn không nắm chắc kiến thức vẫn bị mắc bẫy. Do “Crystal Heights” là một địa điểm nên không thể chọn D, “Crystal Heights” là tên riêng và có dấu phẩy (,) đằng sau nên loại luôn C, chỉ còn lại A và B. Đáp án chính xác là B do A không phải là đại từ quan hệ.
Mẹo tránh bẫy:
  • Để tránh bẫy này, ta cần nhớ đại từ quan hệ chỉ sử dụng: which/whom/who/that/whose và when/why/where, KHÔNG CÓ “what” hay “how”.
  • Một vấn đề liên quan đến đại từ quan hệ nữa, là trong mệnh đề quan hệ, các bạn cần chú ý 3 cấu trúc sau đây:
giới từ chỉ vị trí (in, on, at) + which = where
giới từ chỉ thời gian (in, on, at) + which = when
giới từ chỉ mục đích (for) + which = why
 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ