sologan

Reading / Tips tránh bẫy đề thi Toeic Reading (bẫy 2)

Ngày đăng: 2020-05-22
Chào các bạn, ToeicPacific Ms AnhThu tiếp tục gửi tới các bạn các mẹo tránh bẫy TOEIC 2 phần Reading Part 5, các bạn lưu ý nhé!
 
Bẫy 2: Thể giả định theo sau là chủ từ số ít
Ví dụ:
The scholarship committee requires that he _______to a college that is within the state of Minnesota.
A: Go
B: Goes
C: Going
D: Went
Bẫy: Thông thường, theo quy tắc chia động từ, động từ đi sau chủ ngữ He (Ngôi thứ 3 số ít) sẽ ở dạng chia ‘s/es’. Chính vì vậy nhiều bạn sẽ mắc bẫy ở câu này và chọn đáp án goes. Tuy nhiên, đáp án đúng phải là động từ ở dạng nguyên thể “go”.
Mẹo tránh bẫy:
Để tránh bẫy này, ta cần nhớ cấu trúc của câu giả định sau đây:
  • Câu giả định của động từ:
S1 + suggest/ recommend/ request/ ask/ require/ demand/ insist… + S2 + (should) + V (nguyên thể)
  • Câu giả định của tính từ:
It + be + crucial/ vital/ essential/ mandatory/ necessary/… + (that) + S + (should) (not) + V (nguyên thể)
 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ