sologan

Reading / Tips tránh bẫy đề thi Toeic Reading (bẫy 5)

Ngày đăng: 2020-05-22
Chào các bạn, ToeicPacific Ms AnhThu tiếp tục gửi tới các bạn các mẹo tránh bẫy TOEIC 5 phần Reading Part 5, các bạn lưu ý nhé!
 
Bẫy 5: Câu đảo ngữ
Ví dụ:
Never ________ such a beautiful girl.
A: did I see
B: do I see
C: have I seen
D: am I seeing
Bẫy: Câu đảo ngữ thì có thể đã quá quen thuộc với nhiều người, tuy nhiên cấu trúc câu đảo ngữ chứa những trang từ: never (không bao giờ), rarely (hiếm khi), seldom (hiếm khi) không phải ai cũng biết cách dùng đúng.
Thoạt nhìn, khi xét về cấu trúc đảo ngữ thì đáp án nào cũng đúng (đều là đảo động từ to be/ trợ động từ lên trước chủ ngữ). Tuy nhiên, các câu đảo ngữ với các trạng từ này thường được dùng với động từ ở dạng hoàn thành hay động từ khuyết thiếu và có thể chứa so sánh hơn.
Vì vậy đáp án đúng là C.
Mẹo tránh bẫy:
  • Cần chú ý cấu trúc câu đảo ngữ chứa những trang từ: never (không bao giờ), rarely (hiếm khi), seldom (hiếm khi)
  • Còn một phần rất hay gặp trong Part 5 của TOEIC đó là đảo ngữ cảu câu điều kiện, chúng ta cùng ôn lại những cấu trúc này nhé:
Câu điều kiện loại 1: If-clause = Should + S + V …
Ví dụ:
- Should she come late, she will miss the train.
(Nếu cô ấy đến muộn thì cô ấy sẽ lỡ mất chuyến tàu)
- Should he get high exam result, his mother will buy that bike for him.
(Nếu cậu ấy đạt điểm cao trong bài kiểm tra, mẹ cậu ấy sẽ mua cho cái xe đạp)
Câu điều kiện loại 2: If-clause = Were S + to-V/Were + S …
Ví dụ:
- If I were you, I would work harder = Were I you, I would work harder
(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn)
- If I knew her, I would invite her to the party = Were I to know her, I would invite her to the party
(Nếu tôi biết cô ấy, tôi sẽ mời cô ấy đến bữa tiệc)
Câu điều kiện loại 3: If-clause = Had + S + V3
Ví dụ:
If my parents had encourage me, I would have passed exam = Had my parents encouraged me, I would have passed exam
(Nếu bố mẹ tôi khuyến khích tôi, tôi đã thi đỗ)
Cùng cô luyện tập thêm các câu đảo ngữ sau nhé:
Câu 1: ____ Mary study hard, she will pass the exam
A: If
B: Should
C: Were
D: Had
Ta thấy vế sau có “will pass the exam” là dấu hiệu của câu điều kiện loại 1 và đảo ngữ điều kiện loại 1 dùng "Should". Vậy ta chọn đáp án đúng là đáp án B.
Câu 2: _____Mary studied hard, she would have passed the exam
A: If
B: Should
C: Were
D: Had
Với câu này - Mệnh đề bên kia "would have passed" chính là câu điều kiện loại 3. Vì vậy ta có thể dễ dàng chọn đáp án D.
Câu 3: _____they stronger, they could lift the table
A: If
B: Should
C: Were
D: Had
Đối với câu này - Mệnh đề bên kia có "could + V1" suy ra đây là câu điều kiện loại 2. Vậy theo cấu trúc vừa đưa ra ở trên, ta nhìn ngay được đáp án đúng là C.
 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ