sologan

Reading / Unit 33: Một số từ vựng thường gặp trong bài nghe tranh Part 1: Từ vựng liên quan đến hồ, biển

Ngày đăng: 2016-04-28
Dear all, cô tiếp tục gửi đến các em từ vựng Part 1: Photograph phần Cảnh liên quan đến hồ, biển.
Chúc các em học tốt! 

Related to lakeside
1. floating in the water: nổi trên mặt nước
2. standing on the deck of boat: đứng trên boong tàu, thuyền
3. rowing a boat/ canoe: chèo thuyền/ cano
4. be docked at the harbor: đậu/ đỗ/ cập bến ở cảng
5. strolling along the beach: đi dạo dọc bãi biển
6. overlooking the water: nhìn ra hồ, biển...

 
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ