sologan

Reading / Tips tránh bẫy đề thi Toeic Reading (bẫy 4)

Ngày đăng: 2020-05-22
Chào các bạn, ToeicPacific Ms AnhThu tiếp tục gửi tới các bạn các mẹo tránh bẫy TOEIC 4 phần Reading Part 5, các bạn lưu ý nhé!
 
Bẫy 4: Từ gần âm
Ví dụ:
Remember that work-life balance issues can …………… anyone in any stage of the life cycle
A: Effect
B: Effective
C: Affect
D: Affection
Bẫy: Trong ví dụ này, “can” là động từ khuyết thiếu nên từ cần điền là một động từ nguyên thể. Chỉ có đáp án C thoả mãn. Vậy đáp án đúng là C. Bẫy ở đây là nhiều bạn sẽ chọn đáp án A: Effect vì nhầm lẫn với từ Affect. (Effect là danh từ - sự ảnh hưởng)
Mẹo tránh bẫy:
  • Trong tiếng Anh có một số cặp từ gây nhầm lẫn bởi chúng được phát âm gần giống hoặc giống nhau nhưng lại mang ý nghĩa và cách dùng hoàn toàn khác nhau.
  • Ghi nhớ sự khác nhau của các cặp từ gần âm khác nghĩa, tiêu biểu như:
accept (v): chấp nhận except (v): ngoại trừ
affect (v): gây ảnh hưởng effect (n): sự ảnh hưởng
hard (adj): khó, chăm chỉ hardly (adv): hiếm khi
lose (v): đánh mất loose (adj): rộng, lỏng lẻo
site (n): vị trí sight (n): tầm nhìn
conclude (n): kết luận  include (v): bao gồm
Question:
  • A

  • B

  • C

  • D

          
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ