sologan

Reading / Lộ trình luyện thi TOEIC 250-500

Ngày đăng: 2015-12-13

Tiếng Anh là một ngôn ngữ khó, đặc biệt làm thế nào để thành thạo 4 kỹ năng lại là môt điều không phải dễ dàng. Tuy nhiên, luyện thi lại là một kĩ năng riêng biệt. Nếu các bạn nắm được một số bí quyết làm bài cũng như biết đánh trọng tâm vào các chủ điểm trọng yếu của kì thi thì việc giành được số điểm cao trong thời gian ngắn không phải là một mục tiêu xa vời.

TOEIC PACIFIC muốn cung cấp cho các bạn lộ trình luyện thi TOEIC cho mục tiêu 250-500. Muốn đạt được mục tiêu, điều cơ bản đầu tiên là các bạn phải nắm được Format của đề thi cũng như những chủ điểm hay xuất hiện trong cơ cấu đề.  Lộ trình học gồm 2 giai đoạn, 2 kĩ năng riêng biệt:

Kĩ năng Listening:
Gồm 10 bài lí thuyêt và luyện tập 4 dạng bài trong thể thức thi. Từng dạng bài sẽ có những kĩ năng nghe riêng biệt.
Unit 1: Pictures – (things)- Nghe tranh về vật
Unit 2: Pictures- (People) - Nghe tranh về người
Unit 3.1: Question response – What, When, Where, Who

Unit 3.2: Question response –When
Unit 3.3: Question response – Where
Unit 3.4: Question response – Who
Unit 4.1: Question response – How
Unit 4.2: Question response – Why
Unit 4.3: Question response – Choice question
Unit 5.1: Question response – Statement
Unit 5.2: Question response – Yes, No questios
Unit 6: Short conversation – Listen one - two questions
Unit 7: Short conversation – Listen three questions
Unit 8: Short talk- Identify Topic
Unit 9: Short talk- Identify situation
Unit 10: Short talk-Identify sequence


Kĩ năng Reading:
Gồm 14 bài riêng biệt, tổng hợp lại những chủ điểm ngữ pháp, được ứng dụng cụ thể trong cơ cấu đề thi.
Unit 1: Hiện tại đơn & hiện tại tiếp diễn
Unit 2: Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Unit 3: Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn
Unit 4: Thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Unit 5: Thì tương lai đơn và tương lai gần
Unit 6: Thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành
Unit 7: Adj – adv vị trí, chức năng
Unit 8: Adj – adv comparision
Unit 9: Gerund – Infinitive
Unit 10: Relative Clause – Mệnh đề quan hệ
Unit 11: Bị động
Unit 12: Đại từ không xác định – Indefinite pronouns

Unit 13: Conjunctions
Unit 14: Câu điều kiện – Conditional sentences


Trên đây là lộ trình luyện thi TOEIC giành cho học sinh mới bắt đầu học TOEIC. Hi vọng các bạn sẽ có đủ quyêt tâm, nỗ lực hết mình để “follow” đúng như lộ trình tự học TOEIC này và thành công trong việc chinh phục TOEIC.
 
 
Similarly with Google+ Comments Counter:

FACEBOOK MS.ANH THƯ